Dark
Platform Language
Content Language
Font
IBM Plex Sans
Tiếng Anh
Tiếng Việt
icon-play
thumbnail
Đâu là lí do khiến sàn FTX sụp đổ? CZ đang muốn ra đòn?

CZ lúc này đang muốn ra đòn quyết đoán để khiến sàn FTX sụp đổ giống những đợt sập của LUNA hay Three Arrow Capital trước đây.

Với việc biết được sàn FTX đã vận động hành lang khiến sàn Binance bị ảnh hưởng nên CZ đã quyết định bán sạch coin FTT đang nắm giữ.

Quá trình bán ra này sẽ phải tốn vài tháng hoặc thông qua OTC để không bị ảnh hưởng đến giá FTT và nhà đầu tư. Nhưng 2 cách này chưa được xảy ra.

avatar
marginATM
0
0
icon0
icon0
iconicon
Sign up or login Amber to comment