Dark
Platform Language
Content Language
Font
IBM Plex Sans
Tiếng Anh
Tiếng Việt
thumbnail
Arbitrum, layer 2 trên Ethereum, vừa ra mắt token và airdrop cho cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều người đủ điều kiện vẫn không nhận được airdrop.

Aribtrum không phải là dự án layer 2 đầu tiên airdrop cho người dùng. Như Interlock đưa tin, Optimism, layer 2 khác của Ethereum, đã airdrop hàng trăm triệu USD cho người dùng vào tháng 5/2022. Điều này khiến cộng đồng "săn airdrop" quay sang sử dụng Arbitrum với mục đích layer 2 này sẽ thực hiện chiến dịch tương tự Optimism. Theo số liệu từ Delphi Digital, số lượng ví hoạt động trên Arbitrum đã tăng đột biến và đạt con số 1.6 triệu vào 22/12 do hoạt động “airdrop hunters”. 

Hoạt động săn airdrop đem lại lượng người dùng lớn cho các dự án. Tuy nhiên, những "thợ săn" thường có xu hướng xả token sau khi dự án niêm yết. Ngoài ra, việc phân phối airdrop không đồng đều sẽ ảnh hưởng đến mô hình quản trị sau này. Do đó, các dự án luôn tìm cách để airdrop cho những "người dùng thực sự". Arbitrum cũng không là ngoại lệ.

"Việc các tài khoản Sybil nhận được lượng lớn token ARB sẽ làm giảm tính phi tập trung của mô hình quản trị. Do đó, Arbitrum DAO đảm bảo đợt phân phối token công bằng nhất có thể", theo thông báo từ Arbitrum.  

Như Interlock đưa tin, Arbitrum, layer 2 lớn nhất trên Ethereum, đưa ra hàng loạt điều kiện khác nhau như sử dụng cầu đến Arbitrum, thời gian giao dịch trên mạng lưới, số lượng giao dịch/tương tác với smart contract, khối lượng giao dịch, khối lượng thanh khoản đã cung cấp, số lượng giao dịch trên Arbitrum Nova. Người dùng đạt được càng nhiều điều kiện sẽ nhận được càng nhiều airdrop. 

coin98
Danh sách điều kiện nhận airdrop của Arbitrum.

Arbitrum đã tạo ra nhiều điều kiện với mức độ khác nhau để phân loại người dùng dựa theo cống hiến của họ cho dự án. Ngoài ra, dự án còn giới hạn lượng airdrop theo thời gian mà họ sử dụng nền tảng. Theo đó, những người sử dụng nền tảng sau bản cập nhật Nitro, tức ngày 31/8/2022, chỉ nhận được một nửa lượng airdrop dựa theo số điểm mà họ đạt được. 

coin98
Người dùng sau nâng cấp Nitro sẽ nhận được nửa lượng airdrop.

"Mục đích của việc này nhằm thưởng cho những người hỗ trợ dự án từ ngày 1", Arbitrum cho biết. 

Bên cạnh đó, dự án còn đưa ra tiêu chuẩn "Sybil account" nhằm loại đối tượng sử dụng hàng loạt tài khoản nhằm mục đích săn airdrop. Thông qua số liệu từ Nansen và Hop, Arbitrum sẽ lập sơ đồ giao dịch trên mạng lưới rồi định vị tài khoản có liên quan đến nhau. Sau đó, dự án sẽ đưa ra các tiêu chuẩn khác nhau để loại các tài khoản này. 

coin98
Tiêu chuẩn tài khoản Sybil

Theo thông báo từ Arbitrum, các tài khoản Sybil là tài khoản nhận tài sản từ địa chỉ ví giống nhau, có hoạt động onchain giống nhau hay nằm trong chuỗi giữa hơn 20 tài khoản chuyển token qua lại với nhau... Tất cả các tài khoản Sybil sẽ không nhận được airdrop của Arbitrum. 

Việc loại các địa chỉ săn airdrop của Arbitrum đã được các dự án trước đó sử dụng. Như Interlock đưa tin, Optimism đã loại hơn 17,000 địa chỉ ví săn airdrop trong đợt airdrop đầu tiên. 

Đọc thêm: Arbitrum thông báo ra mắt ARB token. 

avatar
Interlock
0
0
icon0
icon0
iconicon
Sign up or login Amber to comment