Dark
Platform Language
Content Language
Font
IBM Plex Sans
Tiếng Anh
Tiếng Việt
thumbnail
Binance vừa công bố niêm yết ID, token của dự án SPACE ID, trên Binance launchpad.

Space ID là dự án cung cấp tên miền multichain. Hiện tại, Space ID đang cung cấp hai tên miền gồm ".bnb" trên BNB Chain và ".arb" trên Arbitrum. 

Launchpad lần thứ 30 sẽ bắt đầu vào ngày 17/3. Theo đó, Binance sẽ bắt đầu snapshot số lượng BNB mà người dùng nắm giữ trên nền tảng từ 7h ngày 17/3 đến 7h ngày 22/3 (giờ Việt Nam). Số lượng ID token mà người dùng nhận được sẽ tùy thuộc vào lượng BNB mà họ nắm giữ trong năm ngày này. 

Thông tin về ID token: 

  • Tổng cung: 2,000,000,000 ID token. 
  • Tổng cung ban đầu 2,500,000 ID token. 
  • Giá ID trên Binance Launchpad: 0.025 USD 

Theo thông báo từ Space ID, người dùng có thể stake token dự án để nhận khuyến mãi khi đăng ký mua tên miền. Ngoài ra, ID holder sẽ có quyền tham gia các quyết định quản trị của dự án. 

Đồng thời, dự án sẽ dành 10% tổng cung để airdrop cho cộng đồng. Người dùng sẽ được claim 21% lượng airdrop khi Space ID được niêm yết trên Binance. Dự án đã snapshot trong quá khứ, điều kiện airdrop sẽ được thông báo trong 3 ngày tiếp theo.

Đọc thêm: Arbitrum ra mắt token ARB. 

avatar
Interlock
0
0
icon0
icon0
iconicon
Sign up or login Amber to comment