Dark
Platform Language
Content Language
Font
IBM Plex Sans
Tiếng Anh
Tiếng Việt
thumbnail
Orca, sàn giao dịch phi tập trung trên Solana, sẽ chặn tất cả người dùng từ Mỹ từ ngày 31/3.

"Orca sẽ thêm Mỹ vào danh sách khu vực bị cấm giao dịch trên orca.so từ ngày 31/3", theo thông báo từ sàn DEX trên Solana. 

Khối lượng giao dịch trên Orca đạt hơn 634 triệu USD trong tháng 2. Hơn 46 triệu USD được khóa trên các hợp đồng thông minh Solana, theo số liệu từ DefiLlama. 

coin98
Lệnh cấm của Orca.

Tuy nhiên, sàn giao dịch chỉ chặn nhà giao dịch Mỹ sử dụng giao diện web của dự án. Theo đó, người dùng vẫn có thể "trực tiếp tương tác với hợp đồng thông minh hoặc SDK của Orca". Điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc người dùng có thể cung cấp thanh khoản trên sàn giao dịch này. 

Jupiter, aggregator trên Solana, sử dụng nguồn thanh khoản từ Orca cho tính năng swap. Theo đó, người dùng có thể sử dụng Jupiter thay thế cho Orca. 

Sàn giao dịch không có giấy phép hoạt động tại Mỹ thường cấm người dùng từ quốc gia này giao dịch để tránh các động thái từ nhà chức trách. Tuy nhiên, hầu hết các sàn giao dịch phi tập trung không tuân thủ điều này. 

Không giống như sàn giao dịch tập trung, DEX không có cơ sở "back-end" tập trung hay cơ sở lưu trữ dữ liệu. Do đó, nhiều người dùng có thể bỏ qua lệnh cấm bằng việc sử dụng phương tiện ẩn địa chỉ IP (VPN). 

Đọc thêm: SPACE ID - Dự án thứ 30 trên Binance launchpad. 

avatar
Interlock
0
0
icon0
icon0
iconicon
Sign up or login Amber to comment