Dark
Platform Language
Content Language
Font
IBM Plex Sans
Tiếng Anh
Tiếng Việt
icon-play
thumbnail
Phân tích bằng vùng cung cầu có thật sự hiệu quả?

Trong phân tích kỹ thuật, vùng cung cầu đóng 1 vai trò rất cần thiết để chúng ta có thể lần theo bước chân của Smart Money tức lượng lớn tiền của Big Player, mình thường kết hợp chung với xu hướng và nến Nhật nữa nên đây được xem là hổ mọc thêm cánh.

avatar
marginATM
0
0
icon0
icon0
iconicon
Sign up or login Amber to comment