Dark
Platform Language
Content Language
Font
IBM Plex Sans
Tiếng Anh
Tiếng Việt
icon-play
thumbnail
Trong lúc thị trường đang hoảng loạn từ hệ lụy từ sàn FTX, đâu là cơ hội cho nhà đầu tư?

Tính đến hôm nay, FTX đã sụp đổ được 2 tuần nhưng những gì mà Sam & FTX đang để lại cho thị trường vẫn chưa đi đến hồi kết.

Chính vì FTX là sàn giao dịch trong top đầu thị trường và cũng chính vì Sam, FTX Ventures cũng như Alameda Research là những quỹ lớn trong thị trường nên liên quan đến khá nhiều dự án trong thị trường.

Và từ đó, sự sụp đổ này đã kéo theo một chuỗi domino lên thị trường tương tự như cách mà Lehman Brothers đã để lại cho thị trường tài chính thế giới.

Video lần này hãy cùng mình phân tích xem FTX đã và đang để lại cho thị trường Crypto những hệ lụy nghiêm trọng đến mức nào!

avatar
marginATM
0
0
icon0
icon0
iconicon
Sign up or login Amber to comment