logo

marginATM

Dark
Content Language
Font
Bookerly
English
VietNamese
thumbnail
icon-play
thumbnail
Trong video này, mình đi sâu vào khái niệm "Death Cross" trong bối cảnh Bitcoin.

"Death Cross" là một thuật ngữ phân tích kỹ thuật được sử dụng để mô tả xu hướng giảm giá trên thị trường và trong video này, mình lập luận rằng xu hướng này hiện đang xuất hiện trên khung Tuần của Bitcoin.

 

Kết hợp Backtest trên chỉ số Nasdaq trong quá khứ thì đều trùng khớp với những lần xảy ra khủng hoảng kinh tế, vì vậy chúng ta vẫn chưa thể kết thúc giai đoạn Downtrend. Vậy nên mọi người cần cẩn trọng.

avatar
marginATM
0
0
icon0
icon0
iconicon
Comment (0)

You need toorto comment