Dark
Platform Language
Content Language
Font
IBM Plex Sans
Tiếng Anh
Tiếng Việt
icon-play
thumbnail
Mức độ nghiêm trọng của sàn FTX đang ở cấp độ "báo động"

Sau khi xem xét bảng cân đối kế toán của sàn FTX, CZ đã quyết định không thâu tóm sàn FXT. 

Các tin tức tiêu cực tiếp tục diễn ra, ảnh hưởng đến giá có xu hướng giảm. 

Thêm vào đó, tại thị trường phái sinh, hợp đồng short đang được mở rất nhiều. 

Tất cả những điều trên khiến niềm tin của người dùng tiếp tục mở các vị thế bán khống. 

avatar
marginATM
0
0
icon0
icon0
iconicon
Sign up or login Amber to comment