logo

marginATM

Dark
Content Language
Font
Bookerly
English
VietNamese
thumbnail
icon-play
thumbnail
Trong video này Michael Saylor, Giám đốc điều hành của MicroStrategy, chia sẻ quan điểm của mình về sự cố FTX gần đây và cách nó có thể được coi là một sự phát triển tích cực cho tương lai của Bitcoin.

Cách xử lý tình huống độc đáo của Saylor mang đến một góc nhìn mới mẻ và có thể thách thức những quan niệm định sẵn của bạn về chủ đề này.

Đừng bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe từ một trong những tiếng nói hàng đầu trong cộng đồng ủng hộ Bitcoin.

avatar
marginATM
0
0
icon0
icon0
iconicon
Comment (0)

You need toorto comment