Dark
Platform Language
Content Language
Font
IBM Plex Sans
Tiếng Anh
Tiếng Việt
icon-play
thumbnail
Sự sụp đổ của sàn FTX đã thật sự xảy ra!

Ảnh hưởng từ vụ việc của sàn FTX đã tác động rất mạnh lên các sàn khác như Crypto.com, Gate.io...

Các tin tức xấu tiếp tục xảy ra, liệu có nên rút tiền khỏi các sàn tập trung?

Xu hướng thị trường chung có phải là một tín hiệu tốt để FOMO? 

Thêm nữa, các thông tin về vĩ mô có đang ảnh hưởng đến giá chung của BTC? 

 

avatar
marginATM
0
0
icon0
icon0
iconicon
Sign up or login Amber to comment