Dark
Platform Language
Content Language
Font
IBM Plex Sans
Tiếng Anh
Tiếng Việt
thumbnail
Charles Hoskinson, người đồng sáng lập Cardano đang cân nhắc mua lại trang tin tức crypto phổ biến CoinDesk với giá 200 triệu USD.

Theo Wu Blockchain, Charles Hoskinson, “cha đẻ” của Cardano (ADA) đang xem xét mua lại CoinDessk để cải tiến thành một website cộng đồng và tin tức kết hợp. Theo đó, thỏa thuận này hiện trị giá khoảng 200 triệu USD.

Động thái từ Hoskinson diễn ra ngay sau khi CoinDesk tiết lộ kế hoạch bán lại một phần hoặc toàn bộ công ty để tìm kiếm nguồn vốn phát triển trong tương lai.  

Cụ thể, ngày 19/1, CoinDesk cho biết nền tảng này đang tìm đến Lazard để hỗ trợ về dịch vụ tư vấn. Đây là công ty chuyên sáp nhập, tái cấu trúc và chiến lược vốn nhằm khám phá thương vụ mua lại tiềm năng.

founder cardano
Founder Cardano muốn mua lại CoinDesk với giá 200 triệu USD.

CoinDesk trở thành công ty con của Digital Currency Group (DCG) sau khi được mua lại với mức giá khoảng 500,000 đến 600,000 USD. Trong khi đó, DCG (Digital Currency Group) là quỹ đầu tư được thành lập từ 2015 bởi Barry Silbert. 

Đáng chú ý, nền tảng này là công ty mẹ của Coindesk, Genesis Trading và Grayscale Investments. Ngày 20/1, Genesis đã chính thức nộp đơn phá sản theo Chương 11 tại New York với khoản nợ phải trả giao động từ 1 tỷ USD đến 10 tỷ USD và một số tài sản khác trong phạm vi tương tự.

Đọc thêm: Genesis chính thức nộp đơn phá sản theo Chương 11.

avatar
Interlock
0
0
icon0
icon0
iconicon
Sign up or login Amber to comment