logo

marginATM

Dark
Content Language
Font
Bookerly
English
VietNamese
thumbnail
icon-play
thumbnail
Trong video này, chúng ta sẽ thảo luận về thông báo mới nhất từ Cục Dự trữ Liên bang liên quan đến việc tăng lãi suất vào tháng Hai.

 Hãy theo dõi vì khi đi sâu vào chi tiết về những gì Fed đã nói và ý nghĩa của nó đối với nền kinh tế. Chúng ta sẽ biết được lãi suất tác động đến thị trường, người tiêu dùng và doanh nghiệp, đồng thời xem xét bất kỳ hậu quả tiềm ẩn nào của quyết định này.

Cho dù bạn là nhà đầu tư, người tiết kiệm hay chỉ đơn giản là quan tâm đến thế giới tài chính, video này có tất cả thông tin bạn cần để cập nhật thông tin.

avatar
marginATM
0
0
icon0
icon0
iconicon
Comment (0)

You need toorto comment