Dark
Platform Language
Content Language
Font
IBM Plex Sans
Tiếng Anh
Tiếng Việt
thumbnail
Ethereum cập nhật thành công shadow fork cho bản nâng cấp Shanghai vào tháng 3.

Thứ hai (21/1), nhà phát triển Ethereum thông báo cập nhật thành công shadow fork mainnet nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của tính năng rút ETH. Theo đó, shadow fork là những khả năng của bản nâng cấp chính, cho phép nhà phát triển có thể kiểm tra lỗi và điều chỉnh mọi vấn đề đang có. 

Như Interlock đã đưa tin, bản nâng cấp Shanghai của Ethereum sẽ được triển khai vào tháng 3/2023. Bản nâng cấp này cho phép người dùng có thể rút ETH đang được stake trên Beacon Chain. 

Shanghai sẽ là bản cập nhật quan trọng nhất kể từ The Merge, giúp chuyển đổi mạng lưới từ proof-of-work sang proof-of-stake. The Merge cho phép người dùng có thể stake ETH trên mạng lưới, trở thành validator và giúp xác minh giao dịch trên mạng lưới. Đổi lại, người dùng có thể kiếm được lợi nhuận từ những ETH mới được sinh ra. 

Tính đến nay, người dùng đã stake hơn 26.5 tỷ USD ETH kể từ tháng 12/2020. Tuy nhiên, người dùng chỉ có thể rút số lượng ETH trên khi Ethereum cập nhật bản nâng cấp Shanghai. 

Đọc thêm: 2023 là cơ hội xây dựng game blockchain.

avatar
Interlock
0
0
icon0
icon0
iconicon
Sign up or login Amber to comment