Dark
Platform Language
Content Language
Font
IBM Plex Sans
Tiếng Anh
Tiếng Việt
icon-play
thumbnail
Thị trường Bitcoin đang có xu hướng như thế nào trong thời điểm này? Cá voi đang bán hay nắm giữ?

Dữ liệu Onchain đang cho thấy khá rõ số lượng Bitcoin được nạp lên sàn trong gần đây có sự tăng lên, những nhà đầu tư đang muốn thoát hàng vì thị trường chung vẫn xấu.

Bitcoin xu hướng chính khung lớn vẫn là Giảm giá, hiện tại chỉ là sóng hồi theo phân tích kỹ thuật.

Các cá voi nắm giữ trên 10k BTC cũng đang có dấu hiệu bán ra ở đoạn này nhưng với volume ít hơn trong năm 2021. Hiện tại có người mua thì có người bán, xu hướng ngắn hạn đang nghiêng về tăng giá trên biểu đồ kỹ thuật.

avatar
marginATM
0
0
icon0
icon0
iconicon
Sign up or login Amber to comment