Dark
Platform Language
Content Language
Font
IBM Plex Sans
Tiếng Anh
Tiếng Việt
icon-play
thumbnail
Trong video này, chúng ta xem xét kỹ hơn những tin tức gần đây về việc BlackRock mua Bitcoin và cung cấp thông tin chi tiết về lý do tại sao nó có thể không tăng giá như một số người nghĩ.

Tìm hiểu về các yếu tố mà bạn nên xem xét trước khi đầu tư vào Bitcoin và hiểu lý do tại sao bạn nên thận trọng với thị trường Crypto lúc này. Xem toàn cảnh và đừng bỏ lỡ phân tích quan trọng này về BlackRock và Bitcoin. Xem ngay và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt!

avatar
marginATM
0
0
icon0
icon0
iconicon
Sign up or login Amber to comment