Dark
Platform Language
Content Language
Font
IBM Plex Sans
Tiếng Anh
Tiếng Việt
icon-play
thumbnail
Lạm phát đang có tín hiệu hạ nhiệt và bắt đầu tạo đỉnh, đâu là tin tốt đến thị trường Crypto?

Trong cuộc họp gần đây, FED đã bàn bạc về việc giảm tốc độ tăng lãi suất khi tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đang tăng khá cao. 

Bên cạnh đó, giá của đồng NEAR đang có dấu hiệu ảnh hưởng khi có một vài tin tức được tung ra. 

Trong lúc thị trường đầy hỗn loạn, đâu là cơ hội để kiếm tiền? 

Chỉ báo kỹ thuật từ Bitcoin theo Ngày, Tuần như thế nào? 

Cùng Huy tìm hiểu ngay! 

avatar
marginATM
0
0
icon0
icon0
iconicon
Sign up or login Amber to comment