Dark
Platform Language
Content Language
Font
IBM Plex Sans
Tiếng Anh
Tiếng Việt
icon-play
thumbnail
Ngày 8/1 sẽ là ngày quyết định vụ Drama giữa sàn Gemini và Digital Currency Group (DCG)

Vào ngày hôm qua, CEO sàn Gemini - Winklevoss đã có bức thư gửi đến CEO Digital Currency Group - Barry Silber trên Twitter, đây là công ty mẹ của nền tảng cho vay Genesis, quỹ đầu tư Grayscale và trang tin tức lớn Coindesk.

Như trong các video trên kênh đã có cung cấp thông tin, chương trình Earn của sàn Gemini có làm ăn đối tác với Genesis trị giá 900M USD nhưng Genesis thời điểm này đang bị mất thanh khoản vì cho những quỹ đầu tư Crypto vay mà không có tài sản đảm bảo mà những quỹ này đã phá sản, ví dụ Three Arrows Capital, Alameda Research,... 

avatar
marginATM
0
0
icon0
icon0
iconicon
Sign up or login Amber to comment