Dark
Platform Language
Content Language
Font
IBM Plex Sans
Tiếng Anh
Tiếng Việt
thumbnail
Arbitrum, layer 2 lớn nhất trên Ethereum, vừa thông báo ra mắt token.

Arbitrum Foundation cho biết ARB, token mới của Arbitrum, sẽ được airdrop cho thành viên cộng đồng vào ngày 23/3. 

Thông tin về ARB token

ARB là cột mốc đánh dấu việc Arbitrum chuyển đổi sang mô hình tổ chức quản trị phi tập trung (DAO).  ARB holder sẽ có quyền biểu quyết các quyết định quan trọng của Arbitrum One và Arbitrum Nova. 

"Arbitrum DAO sẽ quyết định các thay đổi quan trọng của dự án. Kể từ bây giờ, doanh thu từ mạng lưới sẽ được sử dụng để hỗ trợ hệ sinh thái thông qua quyết định của DAO", Arbitrum Foundation cho biết. 

Tổng cung ban đầu của ARB là 10 tỷ token. Theo đó, dự án sẽ airdrop cho người dùng 11.5% tổng cung và 1.1% cho DAO vận hành hệ sinh thái Airdrop. 

coin98
Phân phối ARB token.

Hướng dẫn claim airdrop ARB token

Đồng thời, Arbitrum đã hợp tác với Nansen để "snapshot" hoạt động trên nền tảng từ tháng 2 để quyết định ai sẽ nhận được airdrop ARB token. Người dùng có thể kiểm tra thông tin airdrop tại trang web http://gov.arbitrum.foundation/.

coin98
Danh sách điều kiện nhận airdrop của Arbitrum.

Theo đó, dự án đặt ra các tiêu chuẩn airdrop khác nhau như: sử dụng cầu đến Arbitrum, thời gian giao dịch trên mạng lưới, số lượng giao dịch/tương tác với smart contract, khối lượng giao dịch, khối lượng thanh khoản đã cung cấp, số lượng giao dịch trên Arbitrum Nova. Người dùng đạt được càng nhiều điều kiện sẽ nhận được càng nhiều airdrop. 

coin98
Lượng airdrop sẽ tùy thuộc vào số lượng điều kiện đạt được.

Khi đạt đủ tất cả các điều kiện, người dùng có thể nhận được tới 10,200 token ARB. 

coin98
Số lượng ARB token tối đa có thể nhận được.

Người dùng sẽ nhận được airdrop vào ngày 23/3 tại trang web của Arbitrum Foundation. 

coin98
Thời gian airdrop dự kiến vào 23/3.

 

avatar
Interlock
0
0
icon0
icon0
iconicon
Sign up or login Amber to comment