Dark
Platform Language
Content Language
Font
IBM Plex Sans
Tiếng Anh
Tiếng Việt
icon-play
thumbnail
Video này chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn sự sụp đổ của Signature Bank, Silicon Valley Bank và Silvergate Bank , và tác động của nó đối với thế giới tài chính.

 

Nhưng nó không phải là tất cả cam chịu và u ám. USDC đã xoay sở để lấy lại tiền trong ngân hàng nhờ chính phủ Hoa Kỳ can thiệp để giải cứu các ngân hàng bị sụp đổ này.

Vì vậy, nếu bạn tò mò về tình trạng hiện tại của hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ và cách nó ảnh hưởng đến thế giới tiền điện tử, hãy nhớ theo dõi và cùng nhau tìm hiểu!

avatar
marginATM
0
0
icon0
icon0
iconicon
Sign up or login Amber to comment